KOntakt

vill du bli en bergslöpare?

Vill du bli medlem i Bergslöparna?

Vill du bli medlem i Bergslöparna och ställer dig bakom vår vision och värdegrund, kan du ansöka om medlemskap hos oss.

Bergslöparnas vision

Löpning, träning i alla dess former och vistelse i naturen skapar gemenskap i vilken varje individ ska kunna ha kul, må bra, få upplevelser samt delta utifrån personliga förutsättningar.

Bergslöparnas värdegrund

  • Vi tror på alla människors lika värde, själv- och medbestämmande, personlig utveckling och respekt för var och en.
  • Lekfullhet och positiv inställning är grundpelare i våra aktiviteter.
  • Allt bruk av dopningsmedel är oacceptabelt inom Bergslöparna. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopningsmedel kan försvaras.
  • Vi följer regler och agerar sportsligt på tävlingar och träning.
  • All form av nedskräpning i naturen är oacceptabelt.
  • Vi respekterar och värnar alltid om djur och natur.
  • Vi är stolta över det vi presterar, enskilt och tillsammans.
  • Vi har kul ihop både före och efter träning eller tävling. Vi hjälper och uppmuntrar varandra till att utvecklas både som invid och som idrottare. Vi gläds med varandra.
  • Vi respekterar och följer uppsatta regler.

Vill du kontakta Bergslöparna?

Du når oss enklast på info@bergsloparna.se